MaandelijksBijeenkomst Ups en downs
, zelfhulpgroep, elke eerste dinsdag van de maand, van 18.30 u tot 21.30 u tenzij anders vermeld.

Programma:

 • Dinsdag 7 januari
  Bubbels en goede voornemens voor het nieuwe jaar. Groepsgesprek: ‘In hoeverre beïnvloedt mijn psychische kwetsbaarheid mijn arbeidsmogelijkheden en omgang met werkcollega’s? Wat vertel ik in dit verband best bij een sollicitatiegesprek of aan mijn werkgever?’
 • Dinsdag 21 januari Infoavond
  Kennismaking met Ups en Downs. Wat is een chronische depressie? Wat is een bipolaire stoornis?
 • dinsdag 4 februari
  ‘Leven voorbij depressie’
  Lieve Lodewyckx (regioverantwoordelijke van Ups en Downs Geel) en haar zus Griet schreven mee aan de depressiegids. Zij getuigen als cliënt en mantelzorger.
 • Dinsdag 3 maart
  Groepsgesprek: ervaring delen met elkaar.
 • Zondag 29 maart
  Lentewandeling: Groene plekjes in de stad. Afspraak om 11 uur in Café “De Beiaard” op de Grote markt in Turnhout.
 • Dinsdag 21 april
  Signaleringsplan: Toelichting door een hulpverlener en een ervaringsdeskundige.
 • Dinsdag 5 mei
  Gespreksronde waarbij onze BIB in de kijker staat.
 • Dinsdag 2 juni
  Terug aan het werk na een periode van arbeidson-geschiktheid? Dr. P. Lenaerts (master i.d. verzeke-ringsgeneeskunde & ervaringsdeskundige) en E. Van der Eycken (ervaringsdeskundige – Geestelijke Gezondheid)

 FAMILIEGROEP
Tijdens elke bijeenkomst hebben wij ook een bijeenkomst voor familie en omgeving van lotgenoten. De gesprekken van de familiegroep gaan door in ’t Vooruitzicht op dezelfde data en uren, maar in een ander lokaal.

upsendowns2


 • Bijeenkomst Ontmoetend Herstellen, ontmoetingsgroep voor lotgenoten, elke laatste dinsdag van de maand, van 18.30 u tot 21.00 u.
  Data 2020
  28/1
  25/2
  31/3
  28/4
  26/5
  30/6
  28/7
  25/8
  29/9
  27/10
  24/11
  15/12

Support-Groups_resized.jpg


Fietsbieb, kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen die je goedkoop kan lenen, elke eerste woensdag van de maand, van 13.30 u tot 15.30 u
logoVrijplaats voor bezinning, meditatie, stiltebeleving en ontmoeting
, elke eerste donderdag van de maand, van 16.30 u tot 17.30 u

Data 2020

6/2
5/3
2/4
7/5
4/6
2/7
6/8
3/9
1/10
5/11
10/12

Mindfulness-570x350.jpg