Ervaringsdeskundigheid

Wat?
Aanspreekpunt ervaringsdeskundigheid, herstel en participatie

  • Voor iedereen: volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, naasten, hulpverleners, studenten, partnerorganisaties, …
  • Je kan hier terecht met vragen rond herstel, ervaringsdeskundigheid, vorming, vrijwilligerswerk, …

OPWEGG Kempen

  • staat voor “Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid”.
  • wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen & inzichten willen inzetten
  • werkt rond vier pijlers: Ontmoeting, Participatie, Ervaringsdeskundigheid en Beeldvorming

Waar en wanneer?

  • Iedere werkdag (met uitzondering van woensdag) van 10u tot 16u in ’t Vooruitzicht
  • Heb je vragen of kom je graag eens langs, contacteer:

Bart Buyens (Ervaringsdeskundige stafmedewerker): bart.buyens@ggzkempen.be
of 0492 23 84 78

Meer info?

ERVARINGSDESKUNDIGHEID EN PARTICIPATIE