Trektocht Tydavnet

OPZ trekt in de sporen van Dimpna naar Tydavnet

Mei 2020 zou een drukke maand worden voor ‘t Vooruitzicht. Van 10 tot en met 31 mei zouden de vijfjaarlijkse Dimpnadagen plaatsvinden, de periode waarin Geel Dimpna eert, de patroonheilige van de Geelse gezinsverpleging. De Dimpnadagen en alle evenementen errond zoals Gheelamania zijn uitgesteld naar volgend jaar. Wij zetten deze maand toch in het teken van Dimpna en de Geelse gezinsverpleging en gaan daarom met heel OPZ op trektocht naar Tydavnet.

Tydavnet, is een klein dorp in het noorden van Ierland en betekent “house of Davnet” of ‘Huis van Dimpna”. Tydavnet is verzusterd met de stad Geel en ligt op 1.056 km van Geel.  Dat is dan ook de afstand die we allemaal samen al stappend willen afleggen.

We vertrekken op vrijdag 15 mei, dag van de Heilige Dimpna en dag van de pleeggezinnen. Wanneer we aankomen, hangt natuurlijk af van het enthousiasme van onze stappers maar we hopen ter plaatse zijn ten laatste op 31 mei, de laatste dag van de Dimpnadagen.

Op volgende links vind je meer info over:

Kilometerteller
Wie is Dimpna
Volg hier onze tocht